ต้อนรับคณะม.หาดใหญ่ขอเข้าศึกษาดูงานเมืองแห่งการเรียนรู้ระดับโลกจากยูเนสโก

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรศรีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ทุกกองให้การต้อนรับ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว หัวหน้าโครงการวิจัยระบบและกลไกลการบริหารจัดการ การเรียนรู้ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมคณะอาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวของจาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่อาคารดาว์นทาวน์ (ขนส่งแห่งที่ 1)และตามจุดต่าง ๆ

ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ ทางคณะวิจัยฯ อยากที่จะแลกเปลี่ยนรู้ ในส่วนที่ฝ่ายบริหารเทศบาลนครเชียงราย จากอดีตถึงปัจจุบัน ว่า เทศบาลนครเชียงราย ได้รับการประกาศจาก ยูเนสโกให้เทศบาลเชียงรายป็นเมืองแห่งการเรียนรู้แห่งแรกของประเทศไทย ได้อย่างไร เพื่อนำข้อมูลกลับไปศึกษาแนวทางและทำงาน และปรับใช้ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ต่อไป พร้อมกล่าวชื่นชมการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน