เทศบาลนครเชียงรายสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ พนักงานเทศบาล คณะครู ร่วมกิจกรรมเข้าปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆะบูชา ประจำปี2564 ณ วัดพระแก้ว และวัดพระสิงห์

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน