ข่าวกิจกรรม

ธอส. ส่งมอบรถรับ-ส่งนักเรียนช่วยเหลือเยาวชนในความอุปถัมภ์ของวัดห้วยปลากั้ง

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของธนาคาร จัดพิธีส่งมอบรถรับ-ส่งนักเรียนในความอุปถัมภ์ของ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีพระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ร่วมในพิธี ซึ่งทางวัดจะนำรถไปใช้ในการรับ-ส่งนักเรียนเดินทางไปโรงเรียน โรงพยาบาล กิจกรรมทัศนศึกษา หรือสถานที่อื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดห้วยปลากั้ง รวมประมาณ 1,000 คน ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ และเป็นเด็กกำพร้า ถึงร้อยละ 90 ที่เหลือเป็นเด็กยากจน พ่อแม่มีรายได้น้อย ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ธนาคารจึงให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดหารถรับ-ส่งนักเรียนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ มูลค่า 705,000 บาท

ซึ่งที่ผ่านมา ธอส.ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารหอพัก 3 ชั้น จำนวน 28 ห้อง พบโชคเจริญธรรม สำหรับเด็กหญิงตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมและอาชีวะรวมกว่า 200 คนไปแล้ว นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม “การให้” ที่ ธอส. ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศต่อไป

นอกจากนี้ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของธนาคารยังได้ร่วมส่งมอบเงินค่าใช้จ่ายประจำวัน หน้ากากผ้า กระติกน้ำและขนมให้กับเด็กนักเรียนก่อนออกเดินทางไปโรงเรียนอีกด้วย.