Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

สำรวจแก้ไขปัญหาหลังคาตลาดสด

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายปกครอง งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลนครเชียงราย และส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าทำการสำรวจ ตรวจสอบ เพื่อซ่อมหลังคา ซ่อมระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จุด อาคารเขียงหมู ตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย หลังจากที่ผ่านมา ได้มีการรับแจ้งผ่านระบบรับเรื่องของเทศบาลนครเชียงราย

ในเบื้องต้นพบจุดที่จะต้องมีการเร่งดำเนินการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนหลายจุด เพราะเมื่อเกิดฝนตกจะเกิดการระบายของน้ำไม่ทันต่อปริมาณการไหล ทำให้น้ำเอ่อล้นในระบบระบายบนหลังคา จนเกิดไหลทะลักเข้าไปในระบบไฟฟ้า ซึ่งเกร่งว่าจะเกิดอันตรายกับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ใช้บริการตลาดสด

ซึ่งการดำเนินการจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเป็นการเร่งด่วน เพราะหากเกิดฝนตกลงมาก็จะเกิดปัญหาดังกล่าวอีก

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน