เปิดเวทีรับฟังประชาชนเตรียมเดินหน้านำสายไฟลงใต้ดินในเขตเทศบาลนครเชียงราย

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย แจ้งว่า จังหวัดเชียงราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) และเทศบาลนครเชียงราย พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน “โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นสายเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ” บนถนนสิงหไคล ถนนพ่อขุน ถนนอุตรกิจ ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครรินทรทราบรมราชชนนี

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน