โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า แข่งขันกีฬาสีภายใน

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 นางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด และร่วมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และที่สำคัญให้เด็กได้ปลูกฝังการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน