ข่าวเด่น

เร่งควบคุมเพลิงควันไฟป่า แนวชายแดน บ้านมูเซอผาฮี้

เมื่อเวลา 10.20 น.วันที่ 13 มีนาคม 2564 หมวดทหารม้าที่ 2 กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ร่วมกับ นายธนู รุ่งมงคลนาม หัวหน้าชุดดับไฟป่าที่ 6 สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง เข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่บ้านมูเซอผาฮี้ห มู่ที่ 11 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ภายหลังตรวจพบกลุ่มควันบริเวณฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ แนวชายแดนฝั่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตรงข้ามบ้านมูเซอผาฮี้ และสามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามข้ามมาในเขตประเทศไทย ได้เมื่อเวลา 11:20 น.

ซึ่งจากสถานการณ์การตรวจพบกลุ่มควันไฟบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา ระหว่าง กม. 27 – 28 บ้านห้วยไคร้ – ห้วยน้ำริน นั้น กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จึงได้จัดกำลังร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง และหน่วยป้องกันและดับไฟป่าเคลื่อนที่ที่ 6 มูเซอร์ผาฮี้ เข้าดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า อยู่ติดกับพื้นที่ทำกินของราษฎรบ้านบะระหลวง หน่วยได้สนธิกำลังจัดกำลังติดตามเฝ้าระวังและควบคุมมิให้ไฟป่าลุกลามเข้ามายังในเขตประเทศไทยได้ ตลอด 24 ชั่วโมง.