ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

แจ้งขอเลื่อนเปิดเวทีรับฟังประชาชนเตรียมเดินหน้านำสายไฟลงใต้ดิน

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย แจ้งว่า ตามที่จังหวัดเชียงราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) และเทศบาลนครเชียงราย พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน “โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นสายเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ” บนถนนสิงหไคล ถนนพ่อขุน ถนนอุตรกิจ รอบอนุสาวรีย์พญามังราย จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 #ขอเลื่อนการรับฟังความคิดเห็นเป็นวันที่1เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครรินทรทราบรมราชชนนี