ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“Active Learning ด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิด Thinking & Creative School “

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ. Active Learning ด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิด Thinking & Creative School โดยมี นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น เป็นวิทยากรในการอบรม และมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน