ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมตรวจความเรียบร้อย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ที่ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย โดยทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันโควิด-19 และขั้นตอนการลงคะแนน เมื่อลงคะแนนเสร็จสิ้น

โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล พร้อมด้วย นายภูวิศ วรรณพฤษ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียราย นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ ประธานคณะกรรมการประจำเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย กรรมการเดินทางออกตรวจหน่วยเลือกตั้ง และร่วมสังเกตการณ์การลงคะแนน ที่หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนเชียงรายเชียงรายวิทย์ วัดเจ็ดยอด และโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด โดยกล่าวชมการดำเนินการของเทศบาลนครเชียงราย ที่หน่วยเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน