ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.๑๓๘๓ สรงน้ำพระพุทธรูปและร่วมตักบาตร

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน แต่เนื่องด้วยปีนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19
ดังนั้นทางเทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัดกิจกรรม ”ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1383” #ร่วมกันสักการะและสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน 99 รูป ตั้งแต่ถนนธนาลัยจากสี่แยกสุริวงค์ถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย ในวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.19 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชาชนทุกชุมชน ร่วมกิจกรรมที่แตกต่างไปในแต่ละปี

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน