ข่าวเด่น

รวมใจชาวเทศบาล ปลูกต้นไม้ถวายสมเด็จพระเทพฯ ครบรอบ 66 พรรษา

วันที่ 2 เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดโครงการในพระราชดำริ อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกและตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณฝายน้ำล้น ชุมชนดอยสะเก็น

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน