แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หก

วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างพี่&น้อง นักเรียน ครู โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น