สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น ทน.เชียงราย เปิดบริการ 12-15 เม.ย.

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบให้นายสรวิศ กุศล หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ เทศบาลนครเชียงราย เปิดให้บริการเฉพาะกรณีเร่งด่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12 – 15 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

🌀งานทะเบียนราษฎร์รับเฉพาะ : งานแจ้งเกิด แจ้งตาย เท่านั้น

ทั้งนี้ สำนักงานท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน