Tuesday, July 16, 2024
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมจัดระเบียบการวางขายสินค้าจุดหน้าโรงรับจำนำ

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครเชียงรายที่ 1 จุดด้านหน้าสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมกับพ่อแม่ค้า จัดระเบียบการวางขายสินค้าชั่วคราว ในช่วงเวลา 13.00-15.00 น. ซึ่งการวางขายของในจุดดังกล่าวจะมีการเว้นช่องว่างในการเข้าออกสถานธนานุบาลให้เรียบร้อย เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว จะเป็นช่วงที่สถานธนานุบาลเปิดบริการมีประชาชนเข้าไปใช้บริการ จึงต้องมีการประสานความร่วมมือทุกฝ่าย

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน จากสถานธนานุบาลแห่งเก่า และเคลื่อนย้ายไปแห่งใหม่ ซึ่งใกล้กันเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย โดยสถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงราย จะหยุดทำการระหว่างวันที่ 6-18 เมษายน 2564 และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 เพราะมีการปิดปรับปรุงและย้ายที่ทำการใหม่

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน