ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โครงการขับขี่ ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกและเปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

“10-16เมษายนเทศบาลนครเชียงรายโครงการขับขี่ ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกและเปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว”
วันที่ 9 เมษายน 2564 นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการขับขี่ ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก เทศบาลนครเขียงราย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสีย และบาดเจ็บ จากการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเป็นการเฝ้าระวังการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19 ) ที่อาจเกิดขึ้น ณ จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณหน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หน้าวัดดงหนองเป็ด) เทศบาลนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน