ข่าวประกาศ

ประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท นาวีวันทนีย์ จำกัด ,บริษัท แสงไพบูลย์เชียงราย จำกัด,บริษัท พยัคฆ์เอ็นจีวี จำกัด,บริษัท พยัคฆ์วัสดุ จำกัด,บริษัท พยัคฆ์ค้าสากล จำกัด,บริษัท พยัคฆ์ขนส่ง จำกัด และ บริษัท สินทรัพย์พยัคฆ์ จำกัด

ขอเชิญ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 เพื่อทราบรายงานกิจการประจำปี 2563 และร่วมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางแผนดำเนินการประจำปี  ในวันที่ 30 เมษายน 2564