ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

งดกิจกรรมถนนคนเดิน กาดเจียงฮายรำลึก วันที่ 17 และ 24 เมษายน 2564

วันที่ 16 เมษายน 2564 นายภูวิศ วรรณพฤษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมาย นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2564 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม
ที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อมีมติ หยุดกิจกรรมถนนคนเดิน กาดเจียงฮายรำลึก เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 17 และ 24 เมษายน 2564 และ เชิญชวนประชาชนเชียงรายดูแลและปกป้องตนเองตามแนวทาง Self Monitaring เป็นเวลา 14 วัน คือตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2564