เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ประชุมเทศบาลเชียงราย GMS

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองแพทย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงราย เดินทางมาดูสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย GMS เพื่อเตรียมความพร้อม หากเกิดกรณีฉุกเฉิน