เปลี่ยนใหม่สัญญาณไฟจราจรแยกสุริวงค์และแยกธนาลัย

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจร สี่แยกสุริวงค์ และสี่แยกธนาลัย หลังจากของเดิมเกิดการชำรุดบ่อยครั้ง และมีสภาพการใช้งานมานาน โดยปรับให้เป็นสัญญาณไฟแบบ LED จากเดิมเป็นเพียงหลอดไส้หลอดเดียว
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจร จะดำเนินการตามแยกสำคัญที่มีปริมาณรถมาก และมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพราะผู้ขับขี่มองไม่เห็นสัญญาณไฟที่ชัดเจน ส่วนตามแยกอื่น ๆ จะมีการทยอยตรวจ และดำเนินการปรับเปลี่ยนตามขั้นตอนงบประมาณต่อไป