Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ร่วมด้วยช่วยกันมอบหน้ากากอนามัยให้เทศบาลนครเชียงราย

นายภูวิศ วรรณพฤษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางอารีย์ ศรีนิเวศน์ หัวหน้าสำนักปลัด นางวรนุช ไพรหิรัญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข นายมนู สิมะพรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เทศบาลนครเชียงราย รับมอบหน้ากากอนามัย จาก นายภูเบศ จันทร์ชุม หจก.แสนรักการค้า จำนวน 4,000 ชิ้น และนายสมเดช-นางสุภาพร หมั่นงาน อ.แม่จัน จ.เชียงราย นายภคพงศ์ ชุมภูศรี นางทิมปภา หมั่นงาน จากร้านหมั่นงานเภชัส หน้ากากอนามัย 250 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิ​ดิจิทัล​ 1 ชุด
เจลแอลกอฮอล์​ 13 ขวด และ 2 แกนลอนเล็ก เพื่อเตรียมนำไปใช้โรงพยาบาลสนาม ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และ เทศบาลนครเชียงราย จัดเตรียมเอาไว้รองรับผู้ป่วยโควิด19 ที่อาจมากขึ้น ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน