เทศบาลนครเชียงราย เตรียมศูนย์ประชุมนครเชียงราย พร้อม 250 เตียง

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และ นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยในพื้นที่อาคารเจียงฮาย ดำเนินการติดตั้งเตียงกระดาษ ทั้งหมด 250 เตียง ทั้งหมดแล้ว พร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ระบบอินเตอร์เน็ตทั้งหมดแล้ว ซึ่งสถานที่ดังกล่าว จะเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด19 หากเกินจำนวนของ โรงพยาบาล 2 แห่ง ฮอสพิเทล (Hospitel) 1 แห่ง ทั้งนี้โรงพยาบาลสนามดังกล่าวจะให้เป็นสถานที่สำหรับผู้ป่วยชายเท่านั้น

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ก็ได้ ตรวจพื้นที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรฺงแรมที่เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยหรือ ฮอสพิเทล (Hospitel) โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน