ยกระดับป้องกันโควิด19พื้นที่เทศบาลนครเชียงราย

นายภูวิศ วรรณพฤษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงรายปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียราย ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการทุกกองของเทศบาลนครเชียงราย เพื่อยกระดับตามมาตรการการป้องกันโควิด-19ตามที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย สั่งการกำหนดมาตรการทางสังคมโดยเพิ่มความเข้มงวด ในการให้ประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้านและชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเชิงรุก ตามมาตรการที่จังหวัดเชียงรายกำหนดอย่างเคร่งครัด
ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย จะมีการออกคำสั่งมาตรการตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป เพื่อป้องกันและหยุดยั้งโรคโควิด-19