ทน.เชียงรายร่วมกับสสจ.เชียงราย รับมอบชุดเครื่องนอนจากกลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ประชุมนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงราย (ศปก.ทน.ชร) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เมศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ทพ.ฉลองชัย สกลวสันต์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบชุดเครื่องนอน จำนวน 250 ชุด จากจากกลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส เพื่อเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ในการรองรับผู้ป่วยโรค Covid-19 ต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณกลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน