ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

มอบทุนการศึกษาเด็กเก่ง โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น มอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กที่สอบได้คะแนนเต็ม100 วิชาภาษาอังกฤษ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 1.ด.ญ.ภคพร. อนุกูล 2.ด.ช.ไมค์ ปรามิล ศรีมกุฎ

และการทดสอบความรู้ของบริษัทเสริมปัญญา

รางวัลที่ 1 ระดับภาคเหนือวิชาคณิตศาสตร์ 2 คน ด.ช.ธนัญญ์ ธนธรรมทิศ และ ด.ช.กัณฐพันณ์ ทิพยศักดิ์
รางวัลที่ 1 ระดับภาคเหนือ Advanced English ด.ญ.มาริสา ศรีมกุฎ
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กในการพัฒนาความรู้ต่อไป