ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนามในด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ ระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ และความปลอดภัย ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยในพื้นที่อาคารเจียงฮาย ซึ่งสถานที่ดังกล่าว จะเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด19 หากเกินจำนวน

#สำนักการศึกษา

#เทศบาลนครเชียงราย