ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีนครเชียงรายตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะรองประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครเชียงราย (ศปก.ทน.ชร )และคณะกรรมการ ศปก.ทน.ชร ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เลือกสถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด19 หากเกิดการรองรับจากโรงพยาบาลที่ทำการรักษา

โดยการตรวจความพร้อม นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ ถึงแม้ว่าจะไม่อยากให้ใครมานอนรักษาตัวที่นี่ก็ตาม เพราะไม่อยากให้ชาวเชียงรายต้องพบเจอกับโรคโควิด19

ส่วนความพร้อมเรื่องสถานที่ ห้องน้ำ แอร์ ไฟส่องสว่าง วงจรปิด ปลั๊กไฟฟ้า ประจำเตียง ได้มีการดำเนินการไว้พร้อมแล้ว รวมทั้งเตียง ที่นอน จำนวน 250 เตียง

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน