ประกาศงดกิจกรรมตักบาตรเป็งปุ๊ด และงานวันวิสาขบูชา

ประกาศงดกิจกรรมตักบาตรเป็งปุ๊ด และงานวันวิสาขบูชา เพื่อปฎิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน เทศบาลนครเชียงรายประกาศงดกิจกรรม ตักบาตรเป็งปุ๊ด และงานวันวิสาขบูชา เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)