รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนครเชียงราย

ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะ ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเทศบาลนครเชียงราย รับมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนครเชียงราย ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย กำหนดให้เป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยโควิด19 หากผู้ป่วยมีจำนวนมากเกินการรองรับจากโรงพยาบาลหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 250 เตียง

โดยอุปกรณ์ มีหลากหลายชนิด ทั้งเครื่องนอน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ ถุงมือ เครื่องวัดความดันโลหิต น้ำดื่ม และของใช้อื่น ๆ ซึ่งมีภาคเอกชน ประชาชน บริจาคให้กับโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้

ทั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงรายได้มอบใบเกียรติบัตรขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ประชาชน ภาคเอกชน ที่ได้ช่วยสนับสนุนสิ่งของทั้งหมด.