ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน”

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโควิด19 ให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยแต่ละชุมชนได้คัดเลือกเพื่อรับการช่วยเหลือ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ชุมชนน้ำลัด เขตเทศบาลนครเชียงราย

โดยได้มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านที่ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจโควิด19 อย่างรุนแรง และเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้คัดเลือกเพื่อรับการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน จำนวน 42 คน ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้การดำเนินการแจกถุงยังชีพ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนสาธารณสุข เพื่อป้องกันโควิด19 ทั้งมีการเดินแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือนร้อน

นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” แจกจ่ายถุงยังชีพ สิ่งของบรรเทาทุกข์กับประชาชนผู้ประสบภัย โควิด19 ตามชุมชน โดยจะเปลี่ยนชุมชนไปตามจุดต่าง ๆ ต่อไป.