ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชียงรายจะปลอดภัยร่วมใจฉีดวัคซีน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ขอเชิญบุคลทั่วไปทุกท่าน ร่วมโหลด และลงทะเบียน จองวัคซีน COVID-19 “เชียงรายร่วมใจ” โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน