ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เปิดภาคเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จะจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On Site เรียนรู้ในสถานศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียน (กลุ่ม A กลุ่ม B ) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตามลิงก์ 👇👇👇
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
https://www.crms2.ac.th/elementor-2622/
แผนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
https://www.crms2.ac.th/elementor-2633/
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
https://www.crms2.ac.th/elementor-2610/
แจ้งรายชื่อนักเรียนการจัดห้องเรียนในรูปแบบ On Site
https://www.crms2.ac.th/elementor-2535/