คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายเข้าพบผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ร่วมพัฒนาเมืองเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ นายวินัย โซนี่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย เดินทางเข้าพบ พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ที่ มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางทำงานของทีมผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย กับทางฝ่ายทหาร ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย ที่จะร่วมกันพัฒนาเมืองไปพร้อมกัน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน