ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายพร้อมจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ร่วมวางมาตรการป้องกันโควิดก่อนเปิดเรียน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ตลอดทั้งอาสาสมัครมาร่วมกิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา โดยมีพลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 ในฐานะ ผอ.ศบภ.มทบ.37 เป็นประธานในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า พร้อมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันชำระล้างสิ่งสัมผัส จุดปนเปื้อน พร้อมทำความสะอาดอาคารสถานศึกษา สิ่งสัมผัส สภาพแวดล้อม จุดเสี่ยงภายใน รวมทั้ง สื่อการเรียนการสอน ที่จะถึงนี้ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 รวมทั้งเพื่อให้การเปิดภาคเรียนใหม่นี้ มีความเรียบร้อยปลอดภัย สามารถสร้างภูมิคุ้มกันสาธารณะ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความเชื่อมั่นที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโคโรน่าไวรัส 2019 ก่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน