ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

คณะผู้บริหาร กปภ.สาขาเชียงราย หารือการปฎิบัติงานกับนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ต้อนรับคณะผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย โดยนายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการ กปภ.สาขาเชียงราย นายชาตรี สวนเกลี้ยง ผู้ช่วยผู้จัดการฯ เข้าพบในโอกาสมารับตำแหน่งและร่วมปะหารือการปฎิบัติงานระหว่างกปภ.สาขา เชียงรายกับเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้น้ำการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย และประปาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย