ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ เพื่อติดตามมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงพบปะ พูดคุยให้ขวัญและกำลังใจคุณครู อีกทั้งตรวจเยี่ยมอาคาร สถานที่ของโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับน้องๆนักเรียน คุณครู รวมทั้งการบริหารจัดการอาหารกลางวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมตามหลักโภชนาการ และสะอาดถูกหลักอนามัย.