ห่วงใยใส่ใจลูกหลานชาวนครเชียงราย

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับการประสานงานว่ามีเด็กนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย พักอาศัยบ้านอยู่เพียงลำพัง เนื่องจาก ผู้ปกครองป่วย ด้วยโควิด19 จึงได้มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องใช้ อาหาร ผลไม้ ของเล่นให้แก่นักเรียน

เบื้องต้นทราบว่า มารดาและยาย ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมประสานมอบ อสม.ชุมชน เจ้าหน้าที่ป้องกัน จัดทีมดูแลเด็กตลอด 24 ชั่วโมง

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน