ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการตีเส้นจราจร ตามแยกต่างๆ เพื่อความชัดเจนในการใช้ถนนและสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนชาวจังหวัดเชียงราย ซึ่ง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับการประสานจาก คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงราย เพื่อขอให้มีการดำเนินการตีเส้นจราจรใหม่ ตามแยกต่างในเขตเทศบาลนครเชียงราย หลังจากการสำรวจพบว่า เส้นจราจรบนถนน โดยเฉพาะทางม้าลาย พื้นสีเดิมหมดอายุตามการใช้งาน และมองไม่เห็นเด่นชัด จึงได้ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามขั้นตอน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวจะทยอยดำเนินการ โดยเริ่มจากทางม้าลายก่อน และเส้นจราจรอื่นๆ บนถนน ในโครงการต่อไป ทั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งการรณงค์เรื่องการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย.