ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ตั้ง “คลังอาหารชุมชน” บรรเทาความเดือดร้อน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขต 4 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะผู้นำชุมชน ตั้ง #คลังอาหารชุมชน (รอบที่ 3) บรรเทาความเดือดร้อน มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ไข่ไก่ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เขต 4

ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ต้องหยุดงานขาดรายได้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ได้พอบรรเทาความเดือดร้อนภายใต้ข้อจำกัด.