ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“วันชัย” เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ริมน้ำกกสู่การเป็นเชียงรายเมืองกีฬา (Chiang Rai City)

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่สวนสาธารณะเลียบน้ำกกในการขับเคลื่อนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมพัฒนาพื้นที่ริมน้ำกก สู่การเป็นเชียงรายเมืองกีฬา (Chiang Rai City) เดิน-ปั่น-วิ่ง เซิร์ฟสเก็ต เปตอง บาสเก็ตบอล ส่งเสริมสุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัยให้ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พิจารณาให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดนำร่อง ในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมถนนกีฬา 25 จังหวัดทั่วประเทศ ในส่วนจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ได้เลือกพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำกกนครเชียงราย เป็นสถานที่ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน