ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2564

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2564 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ไร่แม่ฟ้าหลวง

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกันถวายขันดอก หรือพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ตามประเพณีล้านนา พร้อมร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และด้วยความจงรักภักดี จดจำจารึกในดวงใจของพสกนิกรชาวเชียงรายและชาวไทยไปตลอดกาล

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน