Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายถายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนวัดเม็งรายมหาราช

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลนครเชียงราย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 และร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย
ทั้งนี้ การเข้าพรรษาถือเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ทำบุญ รักษาศีล ละชำระจิตใจให้ผ่องใสจะได้รับอานิสงส์อย่างสูง

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน