Local Travel

เที่ยวกราบไหว้ขอพร “พระสิงห์สานไม้ไผ่ใหญ่สุดในโลก” ที่อำเภอแม่สาย

จังหวัดเชียงราย เมืองเหนือสุดในสยาม มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย และ 1 ในนั้นที่ทางจังหวัดเชียงราย โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) อยากให้ทุกคนไปชมความสวยงามและความอลังการของ “พระสิงห์สานชนะมาร” ซึ่งเป็นพระที่สร้างจากไม้ไผ่ เรียกว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้  โดยพระสิงห์สานชนะมาร  ประดิษฐานอยู่ในวัดหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุวัน  บ้านเหมืองแดงน้อย ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย  เป็นพระเจ้าสานปางมารวิชัยสานด้วยไม้ไผ่ หน้าตักกว้าง 9.9 ศอก สูง 19 ศอก เป็นพระพุทธรูป ลักษณะพระสิงห์หนึ่งเชียงแสน ศิลปะแบบล้านนาที่สร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ ใช้เวลาสร้าง 99 วัน ใช้ไม้ไผ่ทั้งหมด 39,000 ท่อน   เคลือบเงาดำด้วยยางของต้นดอกรัก

พระครูหิรัญอาวาสวัตร เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาวาส เล่าว่า ท่านได้นำไม้ชนิดนี้มาจากประเทศพม่า ซึ่งเป็นไม้มงคล มีถิ่นกำเนิดอยู่บนเขาสูงมีชื่อตามท้องถิ่นว่า “ไม้มุง” เป็นไม้ในตระกูลไผ่ชนิดหนึ่ง ลักษณะเด่นคือเหนียว มอดไม่กิน เหมาะสำหรับมาสานเป็นพระพุทธรูป โดยในหนึ่งปี ชาวบ้านที่ดูแลไม้มุง จะให้ตัดไม้นี้ได้แค่ครั้งเดียว ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เท่านั้น  หลังจากได้ไม้มาก็ให้สล่าสานพระ ซึ่งจะต้องปวารณาตน และจะกิน จะอยู่ จะนอน ในราชวัตรฉัตรธงรอบวิหารเท่านั้น และงดเว้นจากการทานเนื้อสัตว์ สมาทานศีล 8 นุ่งขาวห่มขาว ทำใจให้ผ่องใส่ตลอดระยะเวลาที่สานพระอยู่ ตลอดจนคนที่ร่วมเหลาตอก และช่วยสาน ก่อนลงมือทำจะต้องสมาทานเบญจศีล ศีล 5 เพื่อความเป็นสิริมงคล และความบริสุทธิ์ขององค์พระ ตลอดระยะเวลาการสานห้ามพูดคุยกันด้วย

ในส่วนของเจดีย์ด้านหลังพระประธานในวิหาร ก็สร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์อีกเหมือนกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ศอก สูง 27 ศอก ปลียอดเป็นศิลปะแบบพม่า ประดับทองคำและเพชรพลอย ด้านในโล่ง สามารถเข้าชมได้ ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุไว้ตามช่องโดยรอบองค์พระธาตุ ส่วนพระบรมสารีริกธาตุตรงกลาง สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้ประธานให้วัดหิรัญญาวาสและทรงตั้งชื่อเจดีย์นี้ว่า พระธาตุสลีศรีจอมเงิน ใช้เวลาสานทั้งสิ้น 49 วัน

นอกจากองค์พระสิงห์สานชนะมารและเจดีย์แล้ว   วิหารก็สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ตั้งแต่ช่อฟ้า หลังคา ฝาวิหาร สานด้วยไม้ไผ่ ประดับลวดลายไม้คิ้ว ประดับด้วยซุ้มประตูไม้สักทอง เสาภายใน ได้ใช้ไม้ไผ่ ในท้องถิ่นในการสาน พื้นวิหารสานด้วยผิวไม้ซาง ซึ่งต้องเป็นไม้ซางที่มีอายุได้เพียงปีเดียว ตัดเอาเฉพาะผิวล้วนๆ ในการสานเป็นวิหารศิลปะแบบล้านนา โดยรอบวิหารจะประดับฆ้องรายรอบ 50 ใบ  ทางขึ้นวิหารปูด้วยทรายล้าง เป็นพญานาคใหญ่สองตัวให้คอยปกปักรักษา  ซึ่งพระครูหิรัญอาวาสวัตร  เป็นผู้ออกแบบซึ่งเป็นการออกแบบอริยสถาปัต

ปัจจุบันวัดหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุวัน  บ้านเหมืองแดงน้อย ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย  ได้กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป้นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งนักท่องเที่ยวพากันปักหมุดที่จะเดนทางมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งบริเวณโดยรอบวัดมีการภูมิทัศน์ติดริมลำน้ำไว้อย่างร่มรื่น ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปกราบนมัสการองค์พระสิงห์สานชนะมาร จะต้องลอดรูปปั้นช้างสามเศียรเพื่อเป็นสิริมงคล ใครที่มีโอกาสผ่านไปทางด้านชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอำเภอแม่สาย ก็สามารถแวะไปสักการะได้ หรือจะโทรไปสอบถามข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-9981741