ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย แก้ไขปัญหา พายุฝนลมแรง ต้นไม้หักโค่น สำรวจความเสียหาย และหาแนวทางป้องกันต่อไป

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า จากเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ได้เกิดพายุฝน ลมแรม ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จนเกิดต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนน หลังจากได้รับแจ้ง ได้มีการให้เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงราย และ ส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่หักล้ม พร้อมให้เปิดเส้นทางให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางตามปกติ

อย่างไรก็ตามในวันนี้ 29 กรกฎาคม 2564 ได้ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ออกสำรวจความเสียหายอื่น ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือ หากพบประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนลมแรง พร้อมกันนี้ได้ให้มีการออกสำรวจต้นไม้ที่มีอายุมาก และมีแนวโน้มที่จะหักโค่นได้ง่ายในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อหาแนวทางในการป้องกันต่อไป เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่.