ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติประจำปี2564

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปีนี้เป็นปีอันมหามงคลเป็นอย่างยิ่ง ที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 89 พรรษา และตลอดระยะที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจเคียงข้าง องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) เปรียบเสมือนทรงเป็นร่มโพธิ์ทองที่ดูแลคุ้มครองพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความสุขมาโดยตลอด”

ซึ่งทางคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย จะจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา #ในวันจันทร์ที่9สิงหาคม2564 ณ สวนสาธารณะริมน้ำกกเวลา 16.30 น. #วันพุธที่11สิงหาคม2564 ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ณ หนองขี้บ้วน เวลา 10.00 น.