เทศบาลนครเชียงรายปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติประจำปี2564

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ด้วยในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปีนี้เป็นปีอันมหามงคลเป็นอย่างยิ่ง ที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 89 พรรษา และตลอดระยะที่ผ่านมาพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจเคียงข้าง องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) เปรียบเสมือนทรงเป็นร่มโพธิ์ทองที่ดูแลคุ้มครองพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความสุขมาโดยตลอด”

“ในวันนี้ผม และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ชาวบ้านในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมกัน “ปลูกต้นดอกกุหลาบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ณ สวนสาธารณะริมน้ำกก อ.เมือง จ.เชียงราย” นายวันชัย กล่าว.