การประชุมคณะครู และบุคลากร ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ประชุมคณะครูบุคลากรของโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโรคโควิด-19

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เป็นประธานในการประชุมคณะครู และบุคลากร ของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในรูปแบบออนไลน์ผ่านGoogle Meet เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนทั้ง Online, On Hand และOn Demand ในช่วงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคโควิด 19

รวมทั้งการพัฒนาจัดทำระบบรายงานการสอน การส่งงานของนักเรียน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและนักเรียนสามารถได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด