Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาปล่อยปลาปลูกต้นไม้ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 89 พรรษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และชาวบ้านในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันปล่อยปลา จำนวน 25,000 ตัว และ ปลูกต้นไม้ จำนวน 89 ต้น บริเวณหนองขี้บ้วน ชุมชนหนองปึ้ง เขตเทศบาลนครเชียงราย

กิจกรรมปล่อยปลา และปลูกต้นไม้ เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม และปีนี้เป็นปีอันมหามงคลเป็นอย่างยิ่ง ที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 89 พรรษา ทางเศบาลนครเชียงราย จึงได้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ทั้งนี้ “หนองขี้บ้วน” เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่พื้นที่ ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ที่รับน้ำมาจากแม่น้ำกรณ์ มีเนื้อที่ 7 ไร่ ในช่วงฤดูฝน จะเป็น แก้มลิงของ ของน้ำกรณ์ และสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้น้ำอุปโภค และเพื่อทำการเกษตรได้ และยังป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย จากน้ำกรณ์มีปริมาณมากได้อีกด้วย .