ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายงดพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหมและโครงการอบมวันอีดิ้ลอัฏยาประจำปี 2564

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าเพื่อทำนุบำรุงศาสนาทุกๆศาสนา ตลอดถึงวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆ ให้มีความกลมกลืนผสมผสานไม่เกิดความแปลกแยกกันในเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เนื่องจากปัจจุบันยังปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่เพิ่มเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) พื้นที่จังหวัดเชียงราย ยังมีแนวโน้มของการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เทศบาลนครเชียงราย #ขอประกาศงดการจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม2564ทั้ง2กิจกรรมคือ พิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหม ประจำปี 2564 และโครงการอบรมวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีอิจเราะห์ศักราช 1442 ตามแนวทางและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจังหวัดเชียงราย