ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ “5 On”

โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ “5 On” ระดับชั้น อนุบาลและ ป.1 – ป.3 เป็นระบบ On-Line ผสมผสานกับ On- Hand และ On -Demand โดยครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ติดต่อสื่อสารผ่าน Application Line ระดับชั้น ป.4 – ป.6 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. เป็นการจัดการเรียนการสอน On – Line ผ่าน Application Line.